In ons varkensbedrijf zijn ‘gespeende biggen’ en ‘vleesvarkens’ aanwezig.

Wat dat precies betekend leest u onder de betreffende knoppen.

Wij willen op ons bedrijf graag innovatief bezig zijn, met name op het gebied van dierwelzijn en milieu. Zo is de eerste luchtwasser van ons land al in 1997 in onze stallen gebouwd (ja, de uitgaande stallucht wordt letterlijk gewassen van ammoniak, stof en geur voordat die naar buiten wordt geblazen!) Daardoor ruik je de typische varkensgeur bijna niet op ons bedrijf.

Wat betreft dierwelzijn: wij houden varkens bij voorkeur in grote groepen, geven hen elke dag een beetje ruwvoer en we zorgen ervoor dat ze zich niet vervelen.

In 2006 kwam toenmalig minister Gerda Verburg van LNV kennis nemen van de ontwikkelingen, ook het college van B&W toonde belangstelling. In de zomer van 2013 werd op ons bedrijf de ‘Verklaring van Dalfsen’ ondertekend door Staatsecretaris Dijksma van EZ, een routekaart waarin alle betrokken partijen beloven dat ze zich gaan inspannen om het couperen van staartjes te verminderen en zo mogelijk te stoppen.

Onze varkens worden gehouden onder de voorwaarden van:
- Beter Leven (1 ster)
- Varken van Morgen
- Keten Duurzaam Varkensvlees
- Antibiotica vrij leven garantie

In de dierenruimte van de zorgboerderij houden we nog enkele fokzeugen. Deze dieren hebben hokken met veel stro, de biggen die hier geboren worden willen we buiten laten opgroeien en uiteindelijk in ons vleesconcept ‘de Krul’ verkopen.

 

Volg de ontwikkelingen op Facebook.