Graag willen we “De Ruimte” op onze boerderij delen met anderen. Daarom zijn we in 2004 begonnen met een zorgtak.
Onze zorgactiviteiten zijn vooral gericht op kinderen en jongeren met bijv. ASS of AD(H)D.
Wij bieden hen een plek om veilig en beschermd te kunnen opgroeien.

Ook kinderen of jongeren met een andere beperking kunnen een goede plek bij ons vinden.
Wij bieden beschermd en/of begeleid wonen (groep of individueel), weekend logeeropvang maar ook individuelebegeleiding aan.  Het liefst bieden we maatwerk dat is afgestemd op de jongere zelf.
De vele buitenactiviteiten, het grote erf en het eventueel meehelpen op de boerderij zijn de sterke punten van onze zorgverlening.

Er is een speelweide met diverse speeltoestellen, ’s zomers staat hier een mooi groot zwembad. Natuurlijk is er ook een voetbalveld.
Op ons ruime erf kunnen kinderen en jongeren rondcrossen op de skelters of een hut bouwen.
Verder is er een grote timmerruimte om van alles te kunnen maken, vooral van hout.
In de recreatieruimte staat een pooltafel, tafeltennistafel, dartbord, sjoelbakken, tafelvoetbal enz.

Onze zorgboerderij is ISO-9001 gecertificeerd. Daarmee wordt aangetoond dat we aan alle wet en regelgeving voldoen en dat de zorg van voldoende kwaliteit is.

Beeldmerk ISO9001

Wij zijn aangesloten bij “De Dalfser Zorgboeren” die samen met de zorgboeren uit Ommen en Hardenberg zijn verenigd in “De Vechtdal Zorgboeren”.
 

Wij verlenen zorg die wordt gevraagd vanuit de Jeugdwet en de WMO.
- Voor de Jeugdwet bieden we voor de Jeugdregio IJsselland zorg middels ZiN
- Voor de WMO bieden we zorg middels ZiN, GGD IJsselland geeft de beschikkingen af.

Welke zorg leveren wij niet:
- Wij leveren geen zorg vanuit de WLZ.
- Wij leveren inprincipe geen zorg die wordt gefinancieerd vanuit PGB.


Wij verlenen alleen zorg aan kinderen en jongeren met een eigen indicatie. Dat wil zeggen dat voor deze kinderen een zorgplan is opgesteld en individuele doelen zijn geformuleerd.
De verwijzer, vaak de gemeente moet bereid zijn een passende beschikking af te geven.
Enkel Respijtzorg, dus daar waar alleen ontlasting van bijv. ouders wordt gevraagd zonder dat het kind een eigen indicatie en dus leerdoelen heeft, leveren wij dus niet.