Naast het logeren en de dagopvang bieden we als zorgboerderij op beperkte schaal ook individuele begeleiding aan kinderen en jongeren.
Deze begeleiding kan na schooltijd plaatsvinden maar in geval van schooluitval ook overdag.

Er zijn verschillende activiteiten en klussen waar we samen mee aan de slag kunnen. Zo kan er geklust worden in de timmerruimte of klussen op het erf, op het land, met het haardhout of in de stallen bij de varkens worden gedaan.
Natuurlijk wordt er gekeken naar wat bij je past en wat je interessant vindt om te doen.