Begeleid wonen groep.
In de zomer van 2016 is een groepswoning gebouwd.

Hier kunnen maximaal 5 jongeren die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen, begeleid en beschermd wonen
Deze groepswoning heeft een gezellige woon/huiskamer en elke jongere heeft een eigen grote zit/slaapkamer. Er is continue begeleiding aanwezig.

Wij noemen deze vorm van wonen: wonen in een groep in een gezinsachtige setting.
Daarmee bedoelen wij:
- Deze woning is geen gezinshuis, immers de bewoners wonen niet bij een ander gezin in.
- Wel wonen de jongeren in een gezinsachtige setting.

Er is een klein en betrokken team dat de begeleiding voor hun rekening neemt.
Daarmee is er stabiliteit in de zorgverlening en voorkomen we te veel wisseling van begeleiding.

Begeleid wonen individueel.
In de zomer en het najaar van 2017 hebben we 5 appartementen gerealiseerd wij waarin jongeren en jong volwassenen individueel begeleid en/of beschermd kunnen wonen. In elk appartement kunnen de bewoners zelfstandig wonen. Er is een eigen ingang, keuken, douche/toilet enz.

De intensiviteit van de individuele begeleiding hangt af van de zorgvraag van de bewoner.
Om bij ons te kunnen wonen heb je een ZiN beschikking nodig, deze wordt afgegeven door de GGD IJsselland.


Het is mogelijk om één of meerdere keren per week gezamenlijke activiteiten te doen in de gezamenlijke huiskamer.
Alle recreatieve faciliteiten van de zorgboerderij kunnen ook gebruikt worden door de bewoners.